بررسی قابلیت های امنیتی OMS مایکروسافت

بررسی قابلیت های امنیتی OMS مایکروسافت

چالش های امنیتی امروز

امروزه بررسی قابلیت های امنیتی OMS مایکروسافت تیم های عملیاتی و تیم های امنیتی وظیفه مدیریت سیستم های ابر ترکیبی کاملاً پیچیده و کاملاً پیچیده را دارند که به طور فزاینده ای در معرض افزایش حملات سایبری آسیب پذیر می شوند. بنابراین لازم است تیم های عملیاتی هرچه سریعتر تهدیدات امنیتی را در ساختار شناسایی کنند ، در نتیجه می توان به میزان خسارت و خسارات و تعهدات SLA به روش مقرون به صرفه دست یافت. ادامه خواندن “بررسی قابلیت های امنیتی OMS مایکروسافت”