قابلیت های آنتی ویروس کسپرسکی

قابلیت های آنتی ویروس کسپرسکی

نمای کلی از قابلیت های آنتی ویروس کسپرسکی موجود در این نسخه :

ضد بدافزار برای ایستگاه های کاری
سرورهای سرور پرونده
امنیت موبایل
دستگاه های تلفن همراه را مدیریت کنید
خدمات کنترل
کنسول مدیریت مرکزی
ابزارهای اصلی ضد بدافزار: ادامه خواندن “قابلیت های آنتی ویروس کسپرسکی”